Aktualności

Informacja

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie informuje. że w dniach 29-30.12.2023r. planuje się realizację kompleksowych prac remontowych odcinka ul. Wyzwolenia w Chybiu (układanie warstwy wiążącej oraz w-wy ścieralnej z BA) w ciągu DP 2634 S.
W związku z powyższym w godzinach 8.00-17.00 odcinek zostanie wyłączony z ruchu kołowego.
W tych dniach autobusy linii Cieszyn – Zarzecze będą zaczynały i kończyły kursy na placu Dworca Kolejowego w Chybiu.
Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Termin realizacji robót może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.