Aktualności

Informacja

W związku z informacją Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie informujemy, że w okresie pomiędzy 04.12.2023 r.– 08.12.2023 r. inwestor planuje 2 dniowe wyłączenie z ruchu odcinka drogi od skrzyżowania z ul. Bielską do skrzyżowania z ul. Kasztanową w Chybiu.
Wyłączenie ruchu spowodowane jest wykonaniem nowej nawierzchni asfaltowej. W tych dniach autobusy linii Cieszyn – Zarzecze będą zaczynały i kończyły kursy na placu Dworca Kolejowego w Chybiu.

Das Transport Sp. z o.o.