Zapraszamy do zakupu biletów miesięcznych online

Aby dokonać zamówienia, uzupełnij poniższy formularz. Pamiętaj o wybraniu daty, godziny i kierunku przejazdu podczas którego chcesz odebrać swój bilet.

NIE DOTYCZY LINI CIESZYN-ZARZECZE!

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Jeśli chcesz otrzymać potwierdzenie zamówienia
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zakupu biletu miesięcznego. Prowadzonego przez DAS Katarzyna Kwiczala z siedzibą w 43-426 Dębowiec, Gumna, ul. Beskidzka 53 zgodnie z art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1) oraz ustawy o Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych”