INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest DAS Kwiczala Katarzyna z siedzibą w 43-426 Dębowiec, Gumna, ul. Beskidzka 53, tel. 338562254, e-mail: biuro@das2.com.pl,

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie art. 5 ust. 1, oraz art. 6 ust. 1, lit. c RODO i wyłącznie w celach realizacji zamówień.

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony, oraz przez okres korzystania z naszych usług.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Osoby posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Nie podanie niezbędnych danych osobowych będzie skutkowało niezrealizowaniem zamówienia.

Odbiorcy danych:

Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych z wyłączeniem innych ustawowo uprawnionych podmiotów.